Sidst Opdateret: 18. marts 202410 min læsning0 Comments on Piskesmæld

Piskesmæld: Årsager - Behandling og Øvelser

Person med et piskesmæld for behandling hos fysioterapeut

Piskesmæld i nakken er en overstrækning eller forstuvning i nakken som involvere muskler, led og nerver. Det kan opstå på forskellige måder og diagnosen stilles herefter. Nakkesmerter er en af de symptomer som kendetegner et piskesmæld. Nakken får en forstrækning ved at hovedet kastes frem og tilbage efter en pludselig kraftpåvirkning.

Hvad er et Piskesmæld?

Et piskesmæld betegner den bevægelse hvor hoved og nakke i det øjeblik bliver påvirket af en voldsom kraft, som fx. når den bil man sidder i, bliver påkørt bagfra. Et piskesmæld er en acceleration/decelerations mekanisme, hvor der sker en energioverførsel fra bilen til hoved. Dette sker oftest i trafikulykker, hvor et bil påkører en anden bil bagfra. Der kan ske stor skade på bløddele og halshvirvler, som kan resultere i forskellige kliniske symptomer.

Årsager til Piskesmæld

Er du udsat for et traume såsom et biluheld, cykelstyrt, fald i sport eller slag mod hovedet og nakken, så er dette ofte årsagen til piskesmældet. Hvis du ikke er alene om dette bør du altid melde dette til ulykkesforsikringen. Egen læge bør stille diagnosen, så du efterfølgende kan kontakte din ulykkes forsikring.

 • Bilulykker – At påkøres bagfra, når du sidder i en bil eller bliver ramt af en bil på cykel.
 • Sportsskader – Fald i sport, som f.eks. cykelstyr, ses ofte.
 • Fald og Slag – Er du faldet og stået hovedet hårdt mod en genstand eller jorden, kan dette udløse piskesmæld og hjernerystelse.

Nakkens Biomekanik og skadens Fysiologiske påvirkning

Hvordan fungerer nakken?

Nakkens muskulatur hjælper hovedet til at kunne bevæge sig. Led, muskler og nerver samarbejder om at synet og hovedet kan holde en vis position så øjnene kan bruges optimalt. Piskesmæld påvirker nakkens muskler, led og nerver og de mest almindeligs symptomer kan du læse om i næste afsnit.

Hvad sker der i kroppen under et Piskesmæld?

Kroppen får et shock når man får et piskesmæld og nakken vil efterfølgende føles stiv og øm. De typiske symptomer i nakken efter et piskesmæld er, ømhed, stivhed og nedsat bevægelighed. Da skaden er sket i nakken hvor der er forbindelse til hovedet så mærker man ofte også andre symptomer, som kvalme, hovedpine, svimmelhed og træthed.

De fleste oplever gradvise forbedringer efter 2 uger. Det er helt almindeligt, at opleve mindre det første døgn og mere dagene efter. Idag ved vi at det drejer sig om at komme tilbage til vanlige aktiviteter og at prognosen er god hos 90% af dem som får piskesmæld. Sundhedsstyrelsen estimerer at 3-5 % oplever vedvarende gener.

Effekten på muskler, ledbånd og nerver

Et piskesmæld har en negativ effekt på muskelvævet i nakken. Udfra symptomerne kan man estimere en prognose da evidensen viser at nedsat bevægeligheden, smertens omfang og hvor traumatisk en oplevelse det var at få denne skade har indflydelse på den. Det har en betydning for hvor hurtigt man kommer sig.

I de kliniske retningslinjer, anbefaler de at man kommer igang med at gøre de ting man plejer, dog med forbehold for skadens omfang. F.eks hvis man har en enorm træthed gælder det om at respektere denne i starten, men efter nogle dage/uger skal man også bryde denne træthed ved at forsøge ikke at sove for meget i dagstimerne, komme tilbage på jobbet og leve sundt for at få den bedste chance for at komme sig.

Hos en Muskuloskeletal fysioterapeut kan du få en rigtig kompetent behandling og rådgivning omkring disse symptomer og om hvordan du håndtere dem.

Piskesmæld symptomer

Umiddelbare Symptomer efter Skaden

Man inddeler de første akutte symptomer i grader for at klassificere skadens omfang. Det vil sige 0 er ingen symptomer fra nakken og grad 4 er med læsion knogler og forskydninger af hvivler.

Symptomerne er mangfoldige:

 1. Lokale symptomer, fx. smerter og nedsat bevægelighed, lokaliseret til nakke og hals. Disse symptomer skyldes forstuvning og overstrækning af muskler, sener, ledbånd og evt. andre bindevævsstrukturer.
 2. Neurologiske symptomer som fx udstrålende smerter, nedsat perifere reflekser, muskelstyrke og nedsat følsomhed i huden.
 3. Refleksforstyrrelser (acustico-vestibulære symptomer), det er fx svimmelhed, nedsat hørelse eller susen for ørerne og svært ved at læse. Symptomerne skyldes spændinger i nakkens muskler som påvirker den stillingssans som alle led har.
 4. Kognitive symptomer. fx koncentrationsbesvær, hukommelsestab og klarhed. Vi ved ikke helt var årsagen er til disse symptomer men et bud er neurologiske udfald.
 5. Længerevarende smerter er tilstede hos 5-10 % af dem som har fået et piskesmæld. De defineres med kroniske smerter.

Whiplash syndrom

Man definerer piskesmældsskader som et “akut whiplash associeret tilstand“, kaldes WAD. Whiplash kan ikke betragtes som et syndrom, men som en påvirkning – en traumemekanisme.

Senfølger og langvarige Symptomer

5-10% får senfølger. Denne tilstand kan ikke altid vides på forhånd, men vi ved, at har der været nedsat bevægelighed i nakken efter uheldet, mange smerter i længere tid samt en stor forskrækkelse til stede hos personen, så kan dette påvirke prognosen til den negative side.

Sociale faktorer kan også have indflydelse på om symptomerne er der i længere tid. F.eks at man ikke har overskud til at se familie og venner fordi pga. træthed og smerter, hvilket kan påvirke ens hverdag. Det kan gøre dig ked af det at du ikke har overskud til det du plejer og blive en “ond” cirkel. Nogle føler sig isoleret og ensomme. Det er vigtigt at få tale om disse følelser fordi der er hjælp at hente både hos fysioterapeuten, psykologer og andre fagpersoner.

Psykologiske påvirkninger

Der er både studier for og imod at et piskesmæld kan have en psykiske faktor. I en stor spørgeskemaundersøgelse af patienter med langvarige følger efter piskesmæld fandt man, at deres symptomer var afhængig af, hvordan de tænker og følte omkring deres sin situation (kilde: sst.dk). Hvis man har symptomer over seks måneder er de langvarige.

Diagnose

Hvordan diagnosticeres Piskesmæld?

Piskesmældskade diagnostiseres på baggrund af symptombilledet, samt med vurdering af smerter og gener. En MR-scanning er ikke til stor hjælp. Kun hvis vævet er overrevet eller der er et knoglebrud. Vi har nogle specifikke kliniske test for kan hjælp til at stille denne diagnose, suppleret med hvilke gener du har.

Behandling af piskesmæld

Vi har gode studier som viser, at både let til moderat træning af nakkens muskler og ledbånd er med til at skabe en bedre styring og stabilitet. Samt rådgivning omkring hvad der er sket for patienten og hvorledes patienten kan håndtere situationen, uden at gå i panik fordi det kan føles meget kontrollerende.

Det er særlig vigtigt, at man ikke går i stå i livet, men stille og roligt kommer tilbage til hverdagen. Her er en guidening eller hjælp rigtig vigtig, særligt hvis du føler du står alene med både smerterne og hvilken vej du skal gå. Det har en stor betydning om hvordan du håndtere din situation. Kroniske symptomer som negative tanker og følelser kan gøre processen langvarig. Almindelige symptomer som træthed og hovedpine kommer af en årsag og det kan du få hjælp til at en fysioterapeut.

Tryghedsskabende behandling og Fysioterapi

De kliniske retningslinjer fortæller os, at efter et piskesmæld er superviseret øvelsesterapi en primære behandlingsformer i såvel akutte som kroniske tilstand, forbundet med piskesmæld.

De nyeste generelle anbefalinger er:

 • Man skal holde sig igang/aktiv og forsøge at genoptage nogle af de hverdagsaktiviteter man tidligere har haft. Hvis dette er svært kan du få sparring hos os.
 • At have smerter er helt normalt og det vigtige er at du ikke panikker og bliver bange for at bevæge dig.
 • Forsøg at gør det som giver dig positiv energi, f.eks at træne udenfor let til moderat i starten.
 • Få en god guidening hos en muskuloskeletal fysioterapeut fordi de er uddannet til at både udrede dine symptomer og hjælpe dig med en aktivitetsplan.
 • Behandling af piskesmæld med massage, mobilisering anbefales ikke. Dog reagere nogle godt på let mobilisering af området og skuldrene.
 • Ved at være aktiv undgår du længerevarende symptomer. Et kronisk piskesmæld er ikke at foretrække, så derfor anbefaler vi at du tager imod hjælp hvis ikke du har fået dette.

Medicinsk behandling

Det er de kliniske retningslinjers anbefalinger det smertestillende medicin NSAID, i den akutte fase som er op til 7-14 dage. Der er en god evidens for at dette berolige og nedsætter smerterne i nakken så man kan bevæge den.

Den akutte fase er der hvor vævet er let til svært beskadiget. Nakkens bløddele vil komme sig men dette kan føles meget stive og ubehagelig. F.eks vil hovedpine kunne forsvinde med smertestillende fordi den kommer af spændingerne fra nakken. Det er lægen som er vigtig at tale med hvad angår medicin. I hvert fald er der god effekt ved smertestillende medicin.

Forebyggelse af Piskesmæld

Hvordan kan man undgå Piskesmæld?

Piskesmæld opstår fordi man er udsat for et uheld og det er svært at undgå. Den pludselige kraftpåvirkning gør at man har svært ved at reagere så hurtigt og alle kan være uheldige.

Hvad du selv kan gøre for at forebygge whiplash når du kører bil?

Forebygge whiplash:

 • Bilsædet skal være indstillet, så du sidder ret op og ikke er tilbagelænet.
 • Du må kun kunne stikke en flad hånd ind mellem nakke og nakkestøtte.
 • Automatisk nødbremse og Airbags.
 • Sikkerhedssele.

Superviseret øvelser, ledmobilisering og øvelser til dig med et Piskesmæld

Der bør være fokus på en tryghedsskabende information til dig, der er bekymrede for deres nakkesmerter, eller som bliver uhensigtsmæssigt inaktive i forbindelse med smerterne. Ved en tryghedsskabende tilgang forstås, at patienter med nakkesmerter får viden om tilstanden, så de tør at bevæge nakken.

Man behandler piskesmæld med ledmobiliserende teknikker i kombination med information om sygdommens forløb, prognose og faresignaler samt opfordring til at opretholde så normal fysisk aktivitet som muligt.

Kombinationen af øvelser og ledmobiliserende teknikker anvendes ofte for at skabe tryghed. Du kan se 3 øvelser her.

Video er på vej!

Hvordan kan jeg hjælpe dig som Muskuloskeletal Fysioterapeut?

Når man har pådraget sig et piskesmæld er det vigtigt for fysioterapeuten, at kende til alle de symptomer den pågældende har og lave en grundig undersøgelse. En Dip. MPT Muskuloskeletal fysioterapeut (Muskuloskeletal fysioterapeut), er uddannet i at udrede og diagnosticeret et whiplash. De kan hjælpe dig med at finde ud af en behandlingsplan som passer bedst til dig.

Det er ofte forskelligt hvad den enkelte har behov for. Vi tager ofte udgangspunkt i dine mål og forventninger til behandlingen samt hvis du føler dig utryg pga. smerter så informere vi sig omkring skadens omfang og gør det klart for dig hvad du kan forvente. Derudover vil vi smertelindre dig med blid ledmobilisering, superviseret øvelser og samtidig tale med dig om hvilken skade du har fået fordi vi ved igennem forskningen, at information skaber tryghed.

Har du stadig spørgsmål, eller er du usikker på hvordan en Muskuloskeletal fysioterapeut kan assistere dig? Som fysioterapeut på Østerbro ser vi frem til at hjælpe dig med at nå dine mål og forbedre din livskvalitet.

Læs også om: Hold i nakken

About the Author: Christina Peick

mm
Jeg er fysioterapeut, og har uddannet mig målrettet til at være ekspert i muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi. Jeg besidder en stor erfaring indenfor sport, mental træning, fysisk træning, smerter videnskab og genoptræning/rehabilitering indenfor cykling, løb og svømning. Mit speciale er hovedpine, nakke, skulder, ryg, hofte og knæ problematikker.

Relaterede Indlæg

Leave A Comment